Gwybodaeth Cleient / Client Info

Gwybodaeth Cleient / Client Info

Mae Stiwdio Frân Wen yn  fodel arloesol newydd ar gyfer addysgu a dysgu pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed yn y diwydiannau creadigol.  Mae’n cynnig hyfforddiant dwys gan ddod â’r bobl ifanc i gyswllt gyda chleintiaid o’r diwydiant a chomisiynau go iawn.

Yn ystod y cynllun peilot cyntaf yn 2014, cafodd 5 person ifanc y cyfle i ddatblygu yn wneuthurwyr ffilm, cynllunwyr graffeg a gwefannau, datblygwyr 3D a chyfansoddwyr.

Cwblhaodd  y tîm o 5 25 o brosiectau unigryw ar gyfer 12 o gleientiau dros gyfnod o 35 diwrnod.  Mae rhan fwyaf o’r cynnyrch wedi eu defnyddio yn gyhoeddus gan y cleientiaid ac wedi derbyn ymateb gwych o safbwynt ansawdd a chynnwys.

Yn 2014 roedd y cleientiaid yn cynnwys Pontio, Galeri, Stiwdio Swn a Theatr Bara Caws i enwi rhai.  Roedd y comisiynau yn cynnwys cynllunio logos, baneri a phosteri, fideos hyrwyddo , gwefannau, gemau rhynweithiol 3D a thaflunio ar gyfer y theatr!

Mae Stiwdio Frân Wen yn ail-agor ei ddrysau yn 2015 ac yn chwilio am gleientiaid newydd.  Rydym yn chwilio am gleientiaid sydd angen gwefannau, logos, fideos, cardiau busnes, baneri, apps, gemau a mwy.  Rydym yn agored i unrhyw gynigion.

I gofrestru eich diddordeb, cysylltwch â ni ar info@stiwdiofranwen.co.uk, ffoniwch 01248 715048 neu cwblhewch y ffurflen isod.

Nid ydym yn codi ffi am y gwaith ond gwerthfawrogwn unrhyw gyfraniadau mewn da i’r bobl ifanc e.e.tocynnau theatr, sesiwn mewn stiwdio ayyb).

Stiwdio Franwen is a radical new approach to education and learning that works with young people aged from 16-24, intensively training them in current industry standards of digital media production and then bringing in real clients from the creative arts industries, with real jobs for them to deliver.

During the first Stiwdio Franwen project in 2014, 5 young people aged 16-18 took on the roles of Film-maker, Graphic & Web Designer, Motion Graphics, 3D Developer and Composer.

This team of 5 delivered 25 unique projects for 12 different clients over a 35 day period which included learning to use the software & tools.

Most of these productions have been used publicly by the clients, all of whom were both surprised and grateful for the quality of the work.

The 2014 clients included ZipWorld & Bounce Below, Pontio, Galeri, Baracaws and Swn Studios.

The jobs ranged from graphic designs of logos, pull-up banners and posters, promotional videos and interactive 3D models & games, websites and theatre projections!

Stiwdio Franwen 2015 is beginning this February and is looking for new potential clients.

We are looking for clients who need new websites, logos, videos, posters, business cards, banners, animations, apps, games, 3D models and more.

We are open to suggestions of any type of digital media project or production – anything considered.

To register your interest, please email info@stiwdiofranwen.co.uk or call 01248 715048 for more information. Alternatively visit  fill in the client proposal form below!

There is no fee for the work. All we ask is that you make the time to meet with the team at the start of the production, a mid point review meeting where you give honest critical feedback and a final presentation of the work when it’s complete.

Any monetary, facility or service contributions are welcomed (i.e. free tickets from a theatre, free recording space from a studio, free food, etc.).

 

 

Enw/Name (required)

Enw'r Cwmni / Company Name

Ebost/Email (required)

Rhif Fon / Phone No

Your Project / Proposal

Just to check you're human, please enter the letters/numbers below into the form...
captcha

Back to Top