Stiwdio 2014

Graduates

 

Stiwdio Franwen 2014

Mae’r cynllun peilot cyntaf wedi dod i ben.

Mewn cwta 12 wythnos, llwyddodd y tîm i ddatblygu eu sgiliau a chwblhau’r prosiectau canlynol.

Cwblhawyd y prosiectau er gwaethaf heriau personol, diffyg profiad a chymhwysterau, dyslecsia, salwch hir dymor, gwrandawiadau llys a Facebook gan 5 person ifanc 16 – 17 oed.

Diolch i Michael Cottam, Henry Horrell, Matt Syddall a Collette Ellis ddaeth i mewn i gynorthwyo ac ysbrydoli gyda sesiynau cynllunio, cyfansoddi, gwaith camera a chelf.

Diolch yn bennaf i Tommy, Paul, Tom, Josh a Connor sydd wedi profi ei bod yn bosib i bobl ifanc gynhyrchu gwaith proffesiynol o safon drwy roi iddynt cyfrifoldeb, cefnogaeth ac adnoddau.


 

The first Stiwdio Franwen Experience is now complete.

In just 12 weeks, our team learned their ‘trades’ and completed the following projects.

These projects were completed despite of numerous individual ‘challenges’ such as no qualifications or experience, severe dyslexia, long term illnesses, court cases and Facebook, by a team of 5 young people aged 16-17.

Thanks go to Micheal Cottam, Henry Horrell, Matt Syddall and Collette Ellis who all came in to help us out with sessions on Design, Composing, Camera Control and Illustration.

And most of all thank you to Tommy, Paul, Tom, Josh & Connor who proved that it’s quite possible for young people to produce professional work if given the responsibility, support and tools.

Rob, Deian & Nia.

The 2014 projects / Prosiectau 2014

Swn Studio – Gwefan / Website

September 11, 2014 / 0 Comments

Bounce Below – Fideo Hyrwyddo / Promotional video

September 10, 2014 / 0 Comments

Galeri – Fideo Hyrwyddo / Promotional video

August 12, 2014 / 0 Comments

Future Flooring – Gwefan / Website

August 12, 2014 / 0 Comments

Gwyn – Gêm / Game

August 12, 2014 / 0 Comments

Cofis Bach – Logo

August 11, 2014 / 0 Comments

Swn Studio – Logo

August 11, 2014 / 0 Comments

Swn Studio – 3D Model

August 11, 2014 / 0 Comments

Stiwdio Franwen – Fideo / Video

August 11, 2014 / 0 Comments

Brain – Logo

August 11, 2014 / 0 Comments

Brain – Chwarel Poster

August 11, 2014 / 0 Comments

Paid Gofyn i Fi – Animeiddio / Animations

August 11, 2014 / 0 Comments

Stiwdio Cardiau Busnes / Business Cards

August 10, 2014 / 0 Comments

Cwmni’r Franwen – Logo

August 3, 2014 / 0 Comments

Cyfle – Gwefan / Website

August 3, 2014 / 0 Comments

Henry Horrell – Cyfweliad / Interview

August 1, 2014 / 0 Comments

Cwmni’r Franwen – Logo Sbri 2

July 31, 2014 / 0 Comments

Brain Banner

June 18, 2014 / 0 Comments

 

Back to Top